Spelutredningens uppdrag

Tidigare har vi skrivit om hur spelmonopolet är på god väg att slopas, och att regeringen tillsatt en utredning för att komma fram till hur denna nya spelreglering ska komma att se ut. Ansvarig utredare kom därför att bli Håkan Hallstedt, nuvarande generaldirektör på Lotteriinspektionen.

”Syftet med utredningen är att utarbeta förslag till en reglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.” läs mer.

riksdagen960Citatet ovan är direkt hämtat från regeringens pressmeddelande som meddelade att man nu tillsatt en utredning som har till mål att komma med förslag om hur en eventuell omreglering ska komma att se ut. Tanken är att man ska sätta licenser som casinon och andra spelaktörer ska ansöka om och om man inte uppfyller kraven som sätt ska man stängas ute från marknaden. Hur och när detta ska ske är upp till utredaren, Håkan Hallstedt, att komma fram till genom att skicka remissyttranden till aktörer på marknaden. Sedan är det upp till regeringen och riksdagen att fatta de konkreta besluten om utredningens utredning ska lagföras eller inte.

Vad är det utredningen ska komma fram till

I samma pressmeddelande som citatet kommer från skriver man också om hur alla som verkar och agerar på spelmarknaden också ska göra detta med behöriga tillstånd. Alltså licenser. Och de aktörer som inte har dessa behöriga tillstånd ska stängas ute, och det är här problematiken kommer in i bilden. Hur stänger man någon ute från spelmarknaden när majoriteten finns på internet? Det har man inte svar på än, men utredningen ska inte lämnas till regeringen förrän senast den 31 mars 2017, så än finns tid för utredaren att hitta rätt svar.